#21: Zřícenina kostela sv. Víta u Habří + výhledy

16.05.2020

Asi 1 km nad Habřím (po modré) leží samota „Dobrá Voda“ a poutní místo Svatý Vít. Kdo se vydáte z Habří pěšky nahoru, připravte se na brutální kopec. Za odměnu se po cestě můžete kochat nekonečnými panorámaty (viz foto). Všimněte si, že krajinu okolo Habří charakterizují roztroušené samoty. 

Někde u Svatého Víta je (nebo byla? – nevím) studánka, jejíž voda měla v roce 1623 údajně uzdravit slepce a chromého vojáka. To dalo impulz vyšebrodskému opatovi Jiřímu Wendschuchovi, aby tu mezi roky 1644-1647 vystavěl poutní kostel sv. Víta ve stylu barokní gotiky.  Kostel byl zrušen během josefínských reforem  v roce 1786 a během 19. století dále chátral. Lidová úcta k zázračné studánce  však způsobila, že Haberští spolu s Kvítkovickými přistavěli ke zřícenině v letech 1885-1890 poutní kapli sv. Víta. 

Jako upřímně, pokud nejste maxi fanda do historie, moc tady toho k vidění není (co se týče památky samotné). Zato je tu nádherná příroda. Za zmínku stojí i výhledy do krajiny. 

Od sv. Víta se pěšky dostanete až na vrchol Kluka. Připravte se však na néééééééééékonečné stoupání. 

GPS parking: 48.9472733N, 14.3222297E

BRZY PŘIDÁM DALŠÍ PODROBNOSTI.

Výletům zdar!

Vaše Markéta